C# Veri Tipleri ve Değişkenler

Merhaba,

Bu videoda C#’da veri tiplerini ve değişkenleri anlattım.

Bu videoyu izledikten sonra;

  1. C# Veri tipleri nelerdir?
  2. Değişken nedir?
  3. Değişken nasıl tanımlanır
  4. Değişken tanımlamada kurallar nelerdir?

Sorularının cevabını verebileceksiniz.

 

Video için hazırlamış olduğum sunumun metin içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

————————————————————————————————————

C# Veri Tipleri

İki çeşit veri tipi vardır:

Bunlar değer tipleri ve referans tipleridir.

Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni kullandığımız zaman o değişkenin tutulduğu bellek  adresindeki bilgiyi kullanırız. Değer tipleri veriyi direkt olarak bellek bölgesinden alırken referans tipleri başka bir
nesneye referans gösterirler. Yani referans tipleri içinde veri değil adres bilgisi tutarlar. Veri tipleri stack dediğimiz bellek bölgesinde tutulurlar, referans tipleri ise heap bellek bölgesinde saklanırlar.

int, double, float gibi veri tipleri değer tiplerine örnek gösterilebilir. String veya object tipindeki veriler ise referans tiplerine örnek gösterilebilir.

Değer tipleri birbirine eşitlenirken değişkenin barındırdığı değer bir diğer değişkene kopyalanır. Böylece iki farklı bağımsız değişken oluşur. Referans tipleri ise eşitleme sırasında değişkenlerin taşıdıkları veri değil heap bölgesinde işaret ettikleri adres kopyalanır. Böylece eğer iki referans değişkenini birbirine eşitledi isek ve daha sonra bunlardan birinde bulunan veriyi değiştirdi isek otomatik olarak diğer referans değişkeninin değeri de değişir. Çünkü adresde bulunan veri değişince bu adresi işaret eden iki değişkende yeni veri bilgisine ulaşır.

 

C# Değişkenler

Bir verinin isimlendirilmiş şeklidir. Biz direkt olarak belleğe erişmek yerine değişkene başvururuz.

Değişkenlerin tanımlanma şekli;

[Veri tipi] [değişken adi];

Örnek:
 int sayi;
 int a;
 int _a3;
 int 3a; // HATA değişken isimleri sayı ile başlayamaz

Değişken adları _ altçizgi ya da alfabetik karakter ile başlamalıdır. Rakam ile başlayamaz.

 

Çeşitli değişken tanımlamaları
 bool dogrumu = true;
 double deger = 34.98;
 float sayi = 24.45F, sayi2 = 45.32F;
 int i = 3;
 char ch = 'A';
 string s = "Merhaba Dünya";

Herhangi değer tipinde bir değişken tanımlanmasıyla bellekte o değişken için yer ayrılır. Değer tipi tablosundaki bitler bellekte o tip için ayrılacak yer miktarını belirler. Mesela int tipi için bellekte 32 bit yani (1 byte = 8 bit) 4 byte yer ayrılır.

 

Herhangi referans tipinde bir değişken tanımlanmasıyla bellekte o referans boyutunca yer ayrılır. Mesela string tipi referans tipidir ve bellekte kapladığı alan string ifadenin boyutuna göre değişir.

Double d;
// d = 34.345;
Console.WriteLine(d);

Yukarıdaki kod parçacığı d değişkenine değer atamadığımız için hata verecektir çünkü d değişkeni yerel bir değişkendir. Eğer //d=34.345; açıklama satırındaki // işaretlerini siler ve bu satırı koda dahil edersek hatanın ortadan kalktığını görürüz. Buradan da anlaşılacağı gibi C# yerel değişkenlere ilk atama işlemini otomatik yapmaz, global değişkenler de ise ilk değer ataması değişken tipine göre otomatik olarak yapılır. Örneğin integer bir tip için 0, string için boşluk.. gibi.

Umarım faydalı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *